L’Assemblea de Presidents del mes de gener va decidir la fòrmula per a elegir components per al concurs de Falles.

Anit es va celebrar la penùltima assemblea de presidents abans de l’arriba dels dies grans de les Falles 2018. Com a punt més important de la reunió va ser la votació i decisió de la fòrmula per a triar els components de jurats de Falla.
Tres opcions es presentaren i finalment per 64 vots va guanyar la presentada pels delegats de sector, 51 vots va tindre la de la Interagrupació i 27 la de la directiva de Junta Central Fallera.
Així els components seran triats per sorteig pur, sense tipus de condicionant de paritat. Així com els últims dos anys seran elegits i per tant no hi haurà possibilitat directa d’afavorir una major presència femenina en els jurats.
Els jurats estaran formats per tres persones. Una que tinga més de cinc anys d’experiència com a jurat, que estan en el grup A; un altre component que tinga entre un i cinc anys d’experiència similar que formaran el grup B i la tercera podrà ser una persona sense experiència prèvia . També, en el cas de les seccions especial, primera A i primera B de falles grans i les seccions especial i primera d’infantil , la distribució serà de dos persones del grup A i una del grup B.
Destaca en l’apartat d’incompatitibilitats  que no podràn ser jurats aquells que tinguen vincles personal, familiars o laborals amb els artistes, poetes, guionistes, dibuixant d’esbossos per artistes fallers o representants de les comissions que competeixen en eixa secció.

Fotografia: Artur Part