La comissió del sector La Creu Coberta dona a conéixer el seu projecte per als més menuts.

La falla General Barroso-Litógrafo Pascual y Abad va presentar el seu esbós de la falla infantil que plantarà el proper mes de març. Després de veure el projecte de falla gran que militarà a la secció Primera A que realitzarà l’artista Luis Espinosa ara dona a conéixer la falla per als més menuts.
L’artista Salvador Ferris farà “Rondalles” i estarà a la secció tercera del concurs.

Esbós oferit per: Falla General Barroso-Litógrafo Pascual y Abad