S’aproven els pressupostos i l’avanç de festes.

Ahir dijous 28 de setembre es va celebrar a la Casa de la Festa la primera assemblea del nou exercici per part de la Federació de les Fogueres de Sant Joan d’Alacant que presideix Manolo Jiménez. Un total de 75 fogueres i 22 barraques van assistir a esta primera reunió.
Es va aprovar el nou pressupost que té com a despesses un total de 644.638,19 €, la mateixa xifra que s’espera ingresar entre subvencions, patrocinadors i benefici generat per diverses activitats. En l’apartat d’ingresos es contempla també l’excedent del passat exercici que va ser de 9.638,19 €. Després per part de l’assemblea es va aprovar l’avanç d’actes que es celebraran a 2018.
Enguany hi han canvis a la Comissió Gestora tal i com va apuntar Jiménez a la reunió d’ahir. La que era fins ahir delegada artística Noelia Rondón deixa el seu càrrec i al seu lloc estarà Chiky Sánchez. El lloc que també deixa Chiky a l’àrea de Festes i Activitats serà cobert per José Ramón Maciá, que havia sigut els últims cinc anys delegat de Recompenses i Patrimoni. El ple ha aprovat la incorporació a la Comissió Gestora de Pilar Rodríguez, de la foguera Benalúa, que serà la nova delegada de Recompenses i Patrimoni.

Fotografia: Federació de les Fogueres de Sant Joan d’Alacant