Es va celebrar la primera assemblea de la Junta Major d’aquest nou exercici.

La segona festa de la ciutat, la Setmana Santa Marinera va iniciar un any més el seu camí en un nou exercici i ho va fer amb la primera assemblea de la Junta Major que es va celebrar al saló d’actes de la Casa Museu Salvador Caurín el passat dilluns 26 de juny.
La primera tinent d’Alcalde de la ciutat de València Sandra Gómez va assistir al principi de la mateixa per a presentar als delegats de les diferents germandats i corporacions els quatre vídeos que està preparant la Regidoria de Turisme junt a Valencia Turismo per a promocionar la festa. Aquestos tractaran sobre Gastronomía, imatges, la passió i l’últim farà un resum dels tres anteriors.
Posteriorment el ritme de la reunió va continuar amb els diferents informes, tant el del Prior, realitzat per D. Jesús Cervera i el de presidència per part de Francisco Carles. També es va aprovar el pressupost del nou exercici per part dels presents, quasi 170,000 euros són els que faran que totes les activitats a realitzar durant l’any es puguen realitzar.
El moment polèmic de la nit va ser el moment de comunicar la sanció a la Corporació de Granaders de la Verge en la que s’imposa la sanció de falta greu col·lectiva i molt greu individual al seu Cap Ramón Ramírez pels fets succeïts durant la passada processó del Sant Soterrar de Divendres Sant en el que segons l’escrit llegir pel Secretari General de Junta Major José Vilaseca va tardar quasi mitja hora entre entrar a la plaça del Rosari (a on finalitza la processó) i eixir de la mateixa, a més, del seu irrespectuós cap als delegats de Junta Major a la processó per part del senyor Ramírez. Després de l’escrit enviat per la Corporació de Granaders de la Verge cap a la Comissió de Disciplina i Recompenses negant tant l’acció com el càstig que s’ha rebut i no reconéixer la capacitat sancionadora de la mateixa Junta Major i llegit als presents, es va “caldejar” la sessió entre encreuament d’acusacions d’alguns dels presents i el president dels Granaders Jorge Simó. Finalment no es va arribar a res important, ja que, com es va aclarar, l’escrit enviat es rebutjava i per tant es mantenien les respectives sancions.

Fotografies: Sergio Mora