El col·lectiu que presideix José Pastor homenatja d’esta manera a dos grans fallers com Pepe Arnedo i José Ombuena.

L’Agrupació de Falles del Marítim a la reunió de presidents celebrada el passat dimecres 19 de juliol va aprovar de nou la celebració del concurs de Truc de l’ens i que es va deixar de realitzar a l’exercici 2004-2005. A més amb el nom d’un gran faller de la comissió Vidal de Canyelles-Sánchez Coello i directiu de l’agrupació Pepe Arnedo.
A més, un altre gran faller i directiu de l’agrupació José Ombuena donarà nom al primer concurs de Cultura que també organitzarà aquest col·lectiu.

Imatge i fotografies: Agrupació Falles del Marítim