Aquests són els esbossos de les 12 comissions que formen part del col·lectiu faller.

El passat divendres 1 de desembre es va celebrar la VII exposició d’esbossos de les comissions que formen l’Agrupació El Pilar-Sant Francesc. Aquests són els projectes de les 12 comissions:

Murillo-Palomar

Avinguda de l’Oest “Els Velluters”

Bolseria-Tros Alt

Quart-Palomar

Don Juan de Vilarrasa-Peu de la Creu

Plaça del Pilar

Guillem de Castro-Triador-Sant Pere Pasqual

Sant Vicent-Periodista Azzati

En Sendra-Plaça Coll

En Plom-Guillem de Castro

Guillem Sorolla-Recaredo

Ribera-Convento Santa Clara “Telefónica”

Esbossos oferits per: Agrupació de Falles Pilar-Sant Francesc